Do pobrania2018-10-12T15:19:26+00:00

CENTRUM POBIERANIA

Wersja
Download
Download
Download
1.28.04
  • dodano opcję filtru daty na listach z zakresem ostatnich 3 miesięcy
  • dodano opcję utworzenia skrótu do Stacji roboczej w menu Stacji roboczych
  • dodano nowy poziom uprawnień do kreatora ZP z możliwością zapisu Zlecenia produkcji
  • poprawiono wygląd list wyborów towarów
  • dodano możliwość ustawienia nazwy skróconej Użytkownikom
  • wprowadzono wiele kosmetycznych zmian w wyglądzie interfejsu
  • dodano stan maszyny na Normie produkcji
  • rozbudowano zarządzanie zmianami Pracowników
  • rozwiązano problem z kompatybilnością programu ze starszymi wersjami Subiekta GT i Navireo
  • od teraz na Stacjach roboczych komunikaty pokazywane są w oknach przystosowanych pod dotyk
  • dodano opcję drukowania etykiet Wyników produkcji
  • dodano opcję tworzenia par Stanowisk Pracowników oraz przydzielania im Przydziałów produkcji
  • dodano opcję przeliczania stanów półproduktów w Kreatorze ZP
  • dodano opcję nie sumowania pozycji w Kreatorze ZP
  • dodano menu listy Pracowników z punktu widzenia obszarów
  • dodano opcję sortowania Harmonogramu
  • dodano opcję filtrowania Pracowników na Stacji roboczej według Hali
  • dodano raport aktualnych zapasów
  • dodano opcję wyrzucenia z listy tworzonego Przydziału na oknie hurtowego przydzielania Przydziałów produkcji
  • poprawiono zarządzanie magazynem Magazyniera
  • dodano tryb tabletowy Stacji roboczych, który usuwa problemy z działaniem na niektórych ekranach dotykowych
  • dodano opcję buforowania załączników na Stacji roboczej
  • dodano opcję ignorowania stanów magazynowych podczas ręcznego montażu
  • od teraz istnieje możliwość migracji przy pomocy konta Szefa
  • od teraz migracja możliwa jest tylko o jedną wersję naraz
  • dodano możliwość wyłączenia kontroli uprawnień podczas montaży ręcznych (tylko Navireo)
  • Kompletacja PLUS - dodano możliwość wyłączenia kontroli uprawnień podczas automatycznych montaży (tylko Navireo)
  • Magazyny PLUS - dodano możliwość wyłączenia kontroli uprawnień podczas wydań elementów (tylko Navireo)
  • Magazyny PLUS - dodano możliwość zarządzania elementami masowymi
  • Magazyny PLUS - dodano raport ruchów na stanowisko elementów masowych
  • Magazyny PLUS - dodano listę pilnych zadań Magazyniera
  • Magazyny PLUS - dodano możliwość wyświetlania masy wydawanych elementów
  • Magazyny PLUS - dodano opcję zablokowania możliwości edycji Stanowiska pracownika na Przydziale produkcji, gdy ten ma wydane elementy
  • Sprzedaż PLUS - dodano możliwość wyliczania zapotrzebowania na półprodukty w czasie rzeczywistym
  • Dokumentacja PLUS - dodano możliwość drukowania etykiety Wyniku produkcji
Download
1.28.01
  • dodano opcję filtru daty na listach z zakresem ostatnich 3 miesięcy
  • dodano opcję utworzenia skrótu do Stacji roboczej w menu Stacji roboczych
  • dodano nowy poziom uprawnień do kreatora ZP z możliwością zapisu Zlecenia produkcji
  • poprawiono wygląd list wyborów towarów
  • dodano możliwość ustawienia nazwy skróconej Użytkownikom
  • wprowadzono wiele kosmetycznych zmian w wyglądzie interfejsu
  • dodano stan maszyny na Normie produkcji
  • rozbudowano zarządzanie zmianami Pracowników
  • rozwiązano problem z kompatybilnością programu ze starszymi wersjami Subiekta GT i Navireo
  • od teraz na Stacjach roboczych komunikaty pokazywane są w oknach przystosowanych pod dotyk
  • dodano opcję drukowania etykiet Wyników produkcji
  • dodano opcję tworzenia par Stanowisk Pracowników oraz przydzielania im Przydziałów produkcji
  • dodano opcję przeliczania stanów półproduktów w Kreatorze ZP
  • dodano opcję nie sumowania pozycji w Kreatorze ZP
  • dodano menu listy Pracowników z punktu widzenia obszarów
  • dodano opcję sortowania Harmonogramu
  • dodano opcję filtrowania Pracowników na Stacji roboczej według Hali
  • dodano raport aktualnych zapasów
  • dodano opcję wyrzucenia z listy tworzonego Przydziału na oknie hurtowego przydzielania Przydziałów produkcji
  • poprawiono zarządzanie magazynem Magazyniera
  • dodano tryb tabletowy Stacji roboczych, który usuwa problemy z działaniem na niektórych ekranach dotykowych
  • dodano opcję buforowania załączników na Stacji roboczej
  • dodano opcję ignorowania stanów magazynowych podczas ręcznego montażu
  • od teraz istnieje możliwość migracji przy pomocy konta Szefa
  • od teraz migracja możliwa jest tylko o jedną wersję naraz
  • dodano możliwość wyłączenia kontroli uprawnień podczas montaży ręcznych (tylko Navireo)
  • Kompletacja PLUS - dodano możliwość wyłączenia kontroli uprawnień podczas automatycznych montaży (tylko Navireo)
  • Magazyny PLUS - dodano możliwość wyłączenia kontroli uprawnień podczas wydań elementów (tylko Navireo)
  • Magazyny PLUS - dodano możliwość zarządzania elementami masowymi
  • Magazyny PLUS - dodano raport ruchów na stanowisko elementów masowych
  • Magazyny PLUS - dodano listę pilnych zadań Magazyniera
  • Magazyny PLUS - dodano możliwość wyświetlania masy wydawanych elementów
  • Magazyny PLUS - dodano opcję zablokowania możliwości edycji Stanowiska pracownika na Przydziale produkcji, gdy ten ma wydane elementy
  • Sprzedaż PLUS - dodano możliwość wyliczania zapotrzebowania na półprodukty w czasie rzeczywistym
  • Dokumentacja PLUS - dodano możliwość drukowania etykiety Wyniku produkcji
Download